برپایی ۵۵۴ تخته چادر مسافران نوروزی در ورزشگاه‌های منطقه ۱۰ اصفهان مسئول ستاد دائمی خدمات سفر منطقه ۱۰ شهر اصفهان: 🔹از اواخر اسفند سال گذشته با آغاز سفرهای نوروزی و ورود مسافران به شهر اصفهان، تاکنون چند صد خانواده با نصب چادرهای مسافرتی در ورزشگاه‌های منطقه ۱۰ اسکان داده شدند. 🔹تا روز گذشته _شنبه پنجم فروردین_ ۵۵۴ تخته چادر مسافرتی در ورزشگاه‌های منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان نصب شده است و بیش از دو هزار نفر اسکان یافته‌اند. 🌏 کانال خبرگزاری ایمنا | لینک خبر