رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان ✍دکتر سید علی‌محمد میرمحمدی میبدی، رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان، طی حکمی استاد دانشکده فیزیک را به سمت ریاست این دانشکده منصوب کرد و از تلاش‌ها و خدمات شایسته دکتر سید ظفر الله در مدت ریاست دانشکده فیزیک قدردانی نمود. 🔖دکتر سید جواد هاشمی فر،دانش‌آموخته کارشناسی رشته فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان (1378-1374)، کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف (1380-1378) و دکترای رشته فیزیک ماده چگال (1385-1380) دانشگاه صنعتی اصفهان است. 📎https://news.iut.ac.ir/news/54259 📲 @iut_news . ~✦✦✦~ .