📸 ببینید | ❇️بازدید جمعی از اعضای خورزوق از دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان 🔰 جمعی از اعضای شرکت خوشه پوشاک خورزوق از دستاوردها، امکانات و آزمایشگاه های بازدید کرده و با اساتید این دانشکده در راستای توسعه همکاری‌ها و استفاده از ظرفیت های دانشگاه به بحث و تبادل نظر پرداختند. روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان 📲 @iut_news . ~✦✦✦~ .