🔔 دانشجویی (تکمیلی) 📣 قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی سکونت در سراهای دانشجویی مجردی سال تحصیلی 1402-1403 🔵 دانشجویان مذکور در بند ۱ اطلاعیه: 👇 📆 لزوم مراجعه به مسئول خوابگاه مربوطه در روزهای پنج‌شنبه و جمعه 30 و 31 شهریورماه از ساعت 9 الی 17 و روزهای بعد در ساعات اداری 🔵 دانشجویان مذکور در بند ۲ اطلاعیه: 👇 📆 لزوم درخواست اسکان از منوی پیشخوان خدمت سامانه گلستان از تاریخ 23 شهریورماه و سپس مراجعه به مسئول خوابگاه مربوطه در روزهای فوق‌الذکر در بند ۱ ⚠️❌ لطفا جهت اطلاع از جزئیات، متن اطلاعیه با دقت مطالعه گردد ❌ 📍اداره کل امور دانشجویی 📲@iut_news