| آخرین نفس‌های نصف‌جهان باحضور: دکتر مهدی طغیانی ○ نماینده مردم اصفهان در مجلس ○ عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان 🗓 دوشنبه ۲۹ آبان ⏳ ساعت: ۲۰:۳۰ 📍اینستاگرام تشکل آرمان @ArmanIUT ______ 📲@iut_news