🔬تصویربرداری هولوگرافی اشعه ایکس با استفاده از همبستگی های شدت 🎙سخنران: میلاد کریمی، دانشگاه گوتینگن 🗓زمان: دوشنبه ۲۹ آبان 🕓ساعت ۴ الی ۵ بعد از ظهر 📎لینک سخنرانی انلاین: https://meet.google.com/smo-wqbp-bdb ✍دانشکده علوم ریاضی و آمار _ 📲@iut_news