دانشگاهی 🔶مدیریت استرس در سخنوری🔶️ مدرس:آقای احمد مونسیان مشاور و روانشناس سلامت و مثبت گرا 🗓دوشنبه ۲۹ آبان ماه 🕒ساعت ۱۵ مکان:ساختمان معاونت فرهنگی_طبقه دوم_سالن اندیشه پخش زنده: https://www.roytab.ir/w/d/662 ⬅️سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان 📲@iut_news