🔖دومین دوره طرح ملی مناظره اساتید و نخبگان دانشگاهی 🔖 موضوع: 🧠 مهاجرت نخبگان 🧠 ‌ ✅ مدیر جلسه : دکتر مهدی سلمانی (استادیار مرکز معارف) ✅ دکتر عبیده جعفری (عضو شتاب دهنده سرن) ✅ دکتر سید جواد هاشمی فرد (رئیس دانشکده فیزیک) ✅ دکتر محمدعلی حاج عباسی (معاون اسبق دانشجویی-فرهنگی) ✅ دکتر محمد تمنایی (مجری طرح جامع حمل و نقل ریلی کشور) 📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣 یکشنبه 30 اردیبهشت ماه ساعت 15 تالار شهید فتوحی 📌 🟡سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان🟡 📲@iut_news