🔻مهارت در رسانه ها 🔹 با هدف چابک سازی مهارت آموزی در کشور؛ طرح اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی تصویب شد 🔸 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از تصویب طرح اساسنامه این سازمان کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی خبر داد. 📌 بازار کار ▶️ https://b2n.ir/y58500 💠 کانال اطلاع رسانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 🆔@prtvto_ir 🆔@maharattvto