🔻رویداد مهارتی 🔹توسعه مهارت آموزی دانشجویان 🔸به منظور توسعه طرح کهاد صورت پذیرفت؛ نشست هم اندیشی «رئیس دانشگاه فرهنگیان» و «مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای» استان خراسان جنوبی و بازدید از کارگاه های آموزشی و توانمندی‌های مهارتی این استان 💠اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی 🆔@skhtvto 🌐https://khjonobi.irantvto.ir 💠کانال اطلاع رسانی سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور 🆔@maharattvto 🆔@prtvto_ir