masjednama
مسجدنما
@masjednama
🕌 مسجدنما؛ رسانۀ آخرین اخبار و اطلاعیه‌های فوری مساجد خراسان

💠 روابط عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان

🔗 لینک دعوت:
eitaa.com/joinchat/1434779836Cf1d1547c55
اگر پیام رسان ایتا دارید, می‌توانید با @masjednama ارتباط بگیرید.