اگر پیام رسان ایتا دارید, می‌توانید با @masoudian_school_eight_rate ارتباط داشته باشید.