قابل توجه دانشجویان گرامی: با توجه به چهارشنبه پایان سال ، کلیه کلاسهای سه شنبه ۲۳ اسفند ماه از ساعت ۱۴ تعطیل می باشد.