🟡 تقویت تمرکز و توجه: بازی های رومیزی معمولا به معنایی "استراتژیک" هستند که برای برنده شدن نیاز به تمرکز و توجه بالا دارید. این کار میتواند به شما کمک کند تا تمرکز و توجه خود را بهبود بخشید.