🟠 تقویت مهارت های شناختی: بازی های رومیزی معمولا شامل مسائل شناختی مختلفی مثل پازل، چالش های منطقی و حل معما های گوناگون هستند. این کار میتواند به شما کمک کند تا مهارت های شناختی خود را بهبود بخشید.