🟣 افزایش خلاقیت: بازی های رومیزی معمولا به شما اجازه میدهند تا خلاقیت خود را به کار ببندید و راه های جدیدی برای حل مسائل پیدا کنید. این کار میتواند به شما در کارهای روزمره و حل مسائل کمک کند.