✳ هوش مالی ✳ داشتن هدف مالی به افزایش هوش مالی کمک میکند. اگر هدف مالی داشته باشید و این اهداف را واضح و شفاف، جایی ثبت کنید، مطمئن باشید که هرگز از هدف، دور نمی‌شوید. با داشتن هدف، دقیقا می‌دانید که چه مسیری را باید دنبال کنید و هرگز بی‌انگیزه نمی‌شوید. 🌐 @nabeghehooshmand