🎦آمادگی برای نماز عید فطر صد گروه استهلال از غروب امروز برای رویت هلال ماه شوال در نقاط مختلف ایران دست بکار می شوند . https://eitaa.com/news_channeel