🎬علی دهکردی، بازیگر سینما، عضو هیات مدیره مدیرعامل خانه سینما شد @platohonar