اکبر عبدی: سینمای ما ضعف فیلمنامه دارد بازیگر سینما و تلویزیون: 🔹سینمای ما به دلیل ضعف فیلمنامه به این مرحله رسیده؛ بر فیلمنامه تاکید کنید زیرا به فرهنگ مردم وصل است. 🔹می‌گویند اگر فلان فیلم، فیلم بدی است چرا اینقدر فروخته است؟! می‌گویم می‌شود یک کلیپ را هم گذاشت و بسیار بازدید داشته باشد. @platohonar