با سلام برنامه استخر این هفته به دلیل محدودیت های گاز استخر تعطیل می باشد.