حجم رسانه بالاست
از کلید مشاهده در ایتا استفاده کنید
فیلم|| مسیر هدایت از اندرزگاه معراج (زندان مرکزی بیرجند) 🔸یکی از اولویت‌های سازمان زندان‌ها خدمات برجسته اصلاحی، تربیتی و حمایتی با محوریت آموزه‌های دینی (قرآنی) می‌باشد که بازاجتماعی شدن یا جامعه‌پذیری زندانیان با استفاده از راهکارهایی مانند آموزش مفاهیم قرآنی را محور کار قرار دارد. prisons.ir/x9zS @prisonspr