کارگاه تولیدی لامپ‌های LED در بازداشتگاه اوین راه‌اندازی شد 🔸بنیاد تعاون زندانیان استان تهران با مشارکت کارآفرینان، کارگاه تولیدی لامپ‌های LED را برای اشتغال و جذب زندانیان به حرفه جدید، راه‌اندازی کرد. در این کارگاه، لامپ‌های هالوژن‌ ۷ وات توسط زندانیان تولید و وارد بازار می‌شود. prisons.ir/x9zM @prisonspr