حجم رسانه بالاست
از کلید مشاهده در ایتا استفاده کنید
موشن‌گرافیک|| آشنایی با فرآیند بهره‌مندی زندانیان از خدمات مراکز مشاوره و روانشناسی در زندان 🔸در قسمت سوم از مجموعه موشن‌گرافیک «مجموعه دانستنی‌های زندان» با فرآیند بهره‌مندی زندانیان از خدمات مراکز مشاوره و روانشناسی در مراکز تامینی و تربیتی کشور آشنا شوید. (تولیدشده در روابط عمومی اداره‌کل زندان‌های خراسان رضوی) prisons.ir/x9B5 @prisonspr