✅ دکتر حسین گنجی دوست تأکید کرد: لزوم گسترش همکاری های علمی و پژوهشی میان دانشگاه های ایران و چین 🔸 دکتر حسین گنجی دوست، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اهمیت گسترش همکاری های علمی و پژوهشی میان دانشگاه های ایران و چین، بر لزوم همکاری در طرح های تحقیقاتی مشترک و استفاده از فرصت ها و امکانات دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی چین تأکید کرد. بیشتر بخوانید: B2n.ir/e81820 @prtmuni