✅ دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز برگزار می شود 🔸دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز، 25 و 26 اردیبهشت ماه 1403 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود. بیشتر بخوانید: B2n.ir/q02507 @prtmuni