✅برگزاری مسابقه بزرگ «ایده یار»؛ ارائه ایده و راه حل برای حل مشکلات کشور 🔸 انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تربیت مدرس، مسابقه بزرگ «ایده یار» (ایده از تو یاری از ما) را برگزار می‌کند. بیشتر بخوانید: B2n.ir/w41593 @prtmuni