990 هزار تومانی به اعضای محترم کانال که می خواهند قدمی مثبت برای دنیا و آخرت خود به شیوه ای معنوی و انرژیکی بردارند🌹 دوره معجزه تبسم یک دوره 9 جلسه صوتی است که فقط 9 ساعت از وقت شما را در طی 9 روز می گیرد و اگر بهش عمل کنی یقینا پس از 9 روز شاهد معجزه های عجیبی در زمینه آرامش، سلامتی ، ثروت و شادی خواهید بود 🎯 قیمت این دوره 990.000 تومان است که فعلا رایگان است و هم اکنون بهای آن زمانی است که برای شنیدن این فایلها صرف می کنید. لطفا از طریق لینک زیر وارد این دوره بینظیر شده و تا هنوز رایگان است این پیام را برای تمام دوستان عزیز خود نیز ارسال نمایید چون با تکثیر آن، قطعا خیر کثیری برای شما و دیگران به لطف خدا، جریان پیدا خواهد کرد و شاهد معجزات بیشماری در زندگی خودتان و اطرافیان خواهید بود💯 🎁👇 https://eitaa.com/joinchat/1970274468C0a2e00d28e جهت اشتراک خیر و برکت همگانی، این پیام را برای دوستان و گروههای خود ارسال نموده تا به یاری خداوند سرزمین عزیزمان ایران هر روز آبادتر شود💯🤲❤️💚💙💜🤲