حجم رسانه بالاست
از کلید مشاهده در ایتا استفاده کنید
اعجاب انگیز ترین پدیده در فیزیک، درهم تنیدگی کوانتومی است که دلیل بسیار عالی برای اثبات قدرت تاثیرگذاری انسان بر ذرات این عالم به اذن خدا است و اگر می خواهید به امکانات الهی عنایت شده به اشرف مخلوقات و تاثیر گذاری عجیب ارتعاشات درونی خودتان بر این عالم بیشتر آشنا شوید حتما این کلیپ را مشاهده نمایید و به جرات می توانم بگویم این یکی از بهترین کلیپ های کانال ماست💯 🌐WebSite: Raze4fasl.com 🆔Channel: @Raaze4Fasl