✅ ارائه مهندس حسنیان، رئیس همایش و شاخه خراسان انجمن نگهداری و تعمیرات ایران ایشان روی نکاتی که در پیاده‌سازی مدیریت دارایی‌های فیزیکی می‌توانند نقش‌آفرینی کند ارائه داشتند. | عضو شوید👇 https://eitaa.com/reliatree