فراخوان1.pdf
287.2K
👆👆👆فراخوان تربیت ارزیاب جایزه ملی تعالی نگهداری و مدیریت دارایی‌های ایران. می‌توانید همین نامه رو ثبت دبیرخانه کنید و افراد علاقمند سازمانتان را ثبت نام کنید. 📞 09354094852 | عضو شوید: 👇 https://eitaa.com/reliatree