🟡 مهلت ارسال آثار برای یازدهمین دوره جشنواره ملی تولید محتوای الکترونیکی رشد تا 30 دی تمدید شد. جهت ثبت نام و بارگذاری اثار به پایگاه اینترنتی ecf.roshd.ir مراجعه نمایید @roshdecf