لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
- جلسه سی و نهم حاج آقا سعادت فر موضوع: مطلبی در خصوص سرّ منا-فرمودۀ امام سجاد علیه السلام مبنی بر اینکه وقتی به منا رسیدی به آرزوها و تمنّیّات خودت نائل آمدی- توضیحی در مورد آرزو- سرّ منا در بیان امام سجاد علیه السلام- حدیثی از امام علی علیه السلام در مورد قربانی کردن- حدیثی از رسول خدا9در مورد رمیِ جمرات- مطلبی در مورد «نَفْرِ ثانی» یا کوچ از منا- alrasool.ir @saadatfar_haj