🎬 پیکسار «داستان اسباب بازی ۵» را می‌سازد 🔹کارگردان «بالا» بازگشته و قرار است کارگردانی «داستان اسباب بازی ۵» را برای پیکسار انجام دهد. sabakhabar.ir/443366 @sabakhabar