🎬 فیلمنامه‌های کیانوش عیاری به کوشش مهرداد غفارزاده چاپ می‌شوند/ انتشار مجموعه کتابی متفاوت 🔹مهرداد غفارزاده نویسنده و کارگردان سینما، از جمع‌آوری فیلمنامه‌های کیانوش عیاری و چاپ و نشر متفاوت آن‌ها توسط نشر گیلگمش خبر داد. sabakhabar.ir/441862 @sabakhabar