🎬 کایرا نایتلی زندانی «کابین ۱۰» شد 🔹کایرا نایتلی بازیگر غیرمتعارف انگلیسی در یک درام ترسناک با محوریت زنانه نقش اصلی را بازی می‌کند. sabakhabar.ir/443469 @sabakhabar