safheeghtesad
پایگاه خبری صفحه اقتصاد
@safheeghtesad
اخبار و تحلیلهای اقتصادی هر روز در صفحه اقتصاد

اینستاگرام: https://www.instagram.com/safheeghtesad

نشانی سایت:
safheeghtesad.ir
اگر پیام رسان ایتا دارید, می‌توانید با @safheeghtesad ارتباط بگیرید.