🔻 گزارش سفر اخیر هیئت اعزامی دانشگاه باقرالعلوم(ع) به هند 🔹رئیس اداره امور بین‌الملل دانشگاه باقرالعلوم(ع) وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی، در مصاحبه ای به ارائه گزارشی از سفر اخیر هیئت اعزامی دانشگاه به هندوستان پرداخت. مشروح خبر 🔻 مرجع رسمی اطلاع رسانی دفتر تبلیغات اسلامی: 🔺 @tablighnews