tayebgoosht
کشتارگاه صنعتی قم | طیب گوشت
@tayebgoosht
قم کیلومتر ٧ بزرگراه قم، جعفریه
تلفن دفتر: ٠٢۵٣٣٨٠٠١٨٧
اگر پیام رسان ایتا دارید, می‌توانید با @tayebgoosht ارتباط بگیرید.