خبر سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، میزبان نشست مشترک مدیران معاونت توسعه با مدیران بیمارستان‌ها تأکید ویژه دکتر رامین رحیم نیا بر حفظ منافع دانشگاه علوم پزشکی تهران و مشارکت واحدهای تابعه در تحقق اهداف در نشست مشترک هم‌فکری و هم‌افزایی مدیران معاونت توسعه با مدیران بیمارستان‌ها که در سالن شورای حکیم سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد و پیشنهادات، چالش‌ها و دغدغه‌های مدیران بیمارستان‌های تابعه، موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت. https://pr.tums.ac.ir/Zb5oo 📸instagram.com/tums_news 📽 aparat.com/tumsmedia 🆔 t.me/tumsmedia