🔹یادداشت دکتر رضا پورحسین | نشان عالی دانش با هدف تکریم علم و عالم، انگیزه‌سازی برای نسل نو، ارتقای روحیه علم‌گرایی، کمک به تحقق چشم‌اندازها و افق‌های دور دستِ علمی کشور و کمک به تحقق تمدن نوین اسلامی طراحی شد https://news.ut.ac.ir/fa/news/34718 @UT_NEWSLINE