با عرض سلام خدمت والدین گرامی و فراگیران عزیز، اسامی کلاسهای برادران که در  روز یک شنبه ۲۱ آبان ماه تشکیل می شود، تقدیم میگردد. ساعت  15:15 تا 16:45 ADC 3                        خ.مهدی نژاد ADC 6                           خ.کیامنش      ADC 10                      خ.کریمدادی ADC 18 خ.خادمی ساعت 16:55 تا 18:25   ADC 4                    خ.کریمدادی ADC 5                    خ‌اشرف زاده ADC 9 خ.مهدی نژاد                 ADC 11                       خ.دولتی     ADC 12                       خ.آزمونی ADC 14                           خ.علما ADC 16                        خ.پرتویی SCC 1 خ.خادمی SCC 6 آ.فدوی SCC 9                       آ.حایری زاده ساعت 18:35 تا 20:05 CH 4 خ.شالباف ADC 7                     خ.اشرف زاده ADC 8                     خ.مهدی نژاد  ADC 12                    خ.حداد    ADC 13                     خ.کریمدادی ADC 15                        ا.رضازاده ADC 19                         خ.خادمی   SCC 2                               خ.علما SCC 4                            خ.آزمونی P3 آ‌فدوی                          FCE 3                         آ.حایری زاده