sadad_ad
ادمین - آموزشگاه سداد
@sadad_ad
اگر پیام رسان ایتا دارید, می‌توانید با @sadad_ad ارتباط بگیرید.