اگر پیام رسان ایتا دارید, می‌توانید با @said_jalili ارتباط داشته باشید.