ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@samaisfgirl
آموزشکده دخترانه سما اصفهان(خوراسگان)
75 عضو

این کانال با هدف آگاهی اعضای محترم از اخبار آموزشکده دخترانه سما اصفهان(خوراسگان) راه اندازی شده است.