ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@samanebartar
کانال خبری سامانِ برتر
340 عضو

💠ارسال خبر
@Aliazough

💠سایت
Samanebartar.ir
💠اینستاگرام
instagram.com/samanebartar_news
💠تلگرام
t.me/samanebartar
💠مدیریت
@AliAzough
🔹شامد
yon.ir/VxGAC