ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@savaderesane_online
دوره های تربیتی‌رسانه‌ای
777 عضو

کانال اطلاع رسانی دوره های تربیتی رسانه ای
و دعوت اساتید سواد رسانه‌ای


دوره های مجازی و دعوت اساتید: @fara_admin
ثبت نام در دوره های حضوری: @tusizp

faraparde.ir