ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@sepideye_shear_oscar
شِعرهایی که آمَدند...
69 عضو

اَشعارِ علی اسماعیلی اُسکار
کُپی ، فقط با نامِ شاعِر مُجاز است