ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
@setadjomehdayyer
ستاد برگزاری نمازجمعه بندر دیر
46 عضو

وب سایت های خبری ستاد نمازجمعه بندر دیر
1-http://www.dayyersalat.ir
2-http://www.setadjomeh.com/bandardayer
3-http://boushehr.ejna.ir/imamjomeh?imamjomehId=493792