ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://imidro.gov.ir/news/27995-اقدامات-اثرگذار-میدکو-برای-کسب-تندیس-در-هفتمین-جایزه-بهره-وری-معدن-صنایع-معدنی.html

اقدامات اثرگذار میدکو برای کسب تندیس در هفتمین جایزه بهره وری معدن و صنایع معدنی